Инфраструктурата на здравеопазването

Walio, 15 май 2019, Коментарите са изключени за Инфраструктурата на здравеопазването
Categories: Мисли
Tags: , , , , , , , ,

Преди време ми се наложи да лежа в болница. Силно не исках това да се случва, тъй като до този момент не ми се беше случвало нито да лежа, нито да посещавам някой роднина или приятел. От всички страни бях чувала за лошите условия, мръсотията и неподдържаните сгради. И точно поради тази причина не исках да оставам в болницата.

Разберете учудването ми когато наистина ми се наложи да остана в болницата и в крайна сметка условията не бяха толкова апокалиптични, колкото познатите ми ми ги представяха. Всъщност съвсем скоро бяха правили ремонт в отделението, в което аз лежах. И след като се разговорихме с една от съседките по легло, ми стана ясно, че този ремонт се е случил благодарение на програма за развитие на Столична община, финансирана със средства от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) с председател на Съвета за управлението му Орлин Алексиев. Жената беше толкова запозната с тези неща, поради простата причина, че е журналист.

Тя започна да ми разказва за начина, по който се финансират болниците, изискванията за оборудване и състояние на инфраструктурата и от къде всъщност идвали средствата за тези неща.

Информацията беше много интересна и полезна за мен, защото е много важно, когато човек изказва някакво становище или заключение по дадена тема, да е наясно с всички нейни особености.

Така разбрах от нея, че основно болниците в София получават финансиране в следствие на договорите си с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и договорите със Столична община за лечебни дейности. Диспансерите се финансират от Столична община чрез договор за субсидия по стандарти, определени от Министерство на здравеопазването.

В стойността на клиничните пътеки обаче не са предвидени средства за капиталови разходи и текущи ремонти. В същото време в Националните рамкови договори се залагат изисквания за работа по клинични пътеки минимум медицинско оборудване за осъществяване на лечебната дейност. Предвид изискванията за санитарно-хигиенно състояние на помещенията  е задължително да бъдат заделяни средства за основни ремонти и доставка на медицинска техника и оборудване, съгласно утвърдените от Министерството на здравеопазването критерии и показатели. Същевременно за работещите в София лечебни заведения с държавно и частно участие е необходимо добро оборудване за постигане на адекватно и съвременно лечение.

Така със средства от Специализирания общински приватизационен фонд са реализирани проекти, ремонти и е закупена техника за обща стойност 8,9 млн. лева. С тези конкретни цифри, тя се е запознала, защото е взимала интервю от председателя на Съвета за управлението на СОПФ Орлин Алексиев, който е дал пълен отчет за дейността на Фонда за период от 2015 година насам  за новинарското издание, в което работи тя.

Comments