ЕОС Матрикс и важността от ефективна и своевременна помощ в събирането на вземанията

Walio, 09 март 2020, Коментарите са изключени за ЕОС Матрикс и важността от ефективна и своевременна помощ в събирането на вземанията
Categories: Мисли
Tags: , , , , ,

Бизнесът е сложна наука. Освен от знанията и техниката, необходими за основнaта ни търговска дейност, се нуждаем също от редица личностни и междуличностни умения, които да ни помагат в съвместната работа с клиенти и бизнес партньори. Понякога попадаме в една наистина неудобна позиция, в която трябва да избираме между интересите на фирмата си и отношенията, които подкрепят нейното съществуване. Въпросът е още по-деликатен, когато става дума за финанси – по-конкретно за просрочени фактури и вземания.

Как можем да получим очакваното заплащане и същевременно да запазим добрите взаимоотношения със своите клиенти?

Най-лесният начин е да предотвратим възникването на подобна ситуация. Ако разполагаме с тази възможност, препоръчително е внимателно да подбираме хората, на които доверяваме гладкото функциониране на своя бизнес, като обърнем внимание на тяхната кредитна история. Ако нямаме достъп до подобна информация, следващата стъпка, която можем да предприемем, е да поддържаме къси срокове за изплащане на кредита или на фактурата. Експерите в сферата на събирането на вземания са категорични, че колкото по-дълго време остава неизвършено едно плащане, толкова по-малък е шансът да получим дължимата сума. Ежегодното проучване на ЕОС Груп – международен доставчик, специализиран в събирането и изкупуването на вземания, – „Навици на плащане в Европа“ за поредна година през 2019 г. потвърди, че кредиторите, които дават по-кратки срокове за изплащане, се радват на по-голям процент своевременно събрани вземания.

Това обаче невинаги е достатъчно. Има ред причини, поради които наши клиенти е възможно да просрочат плащане към фирмата ни, независимо дали става дума за B2C или B2B транзакции. В такива случаи можем да инвестираме в собствен отдел по събиране на вземания – или да наемем външна фирма, специалист в тази област.
Тук искам отново да спомена ЕОС – в частност ЕОС Матрикс, българското представителство на групата.

ЕОС Матрикс функционира на територията на България от 2002 г., като през дългогодишната си практика е натрупала богат опит в решаването на различни казуси, свързани със събирането на вземания. Този опит агенцията съчетава с международните добри практики и ноу-хау, които са превърнали ЕОС Груп в една от водещите компании за индивидуализирани финансови услуги в Европа.

Предимството на специализираната помощ под формата на колекторска агенция се съдържа в това, че освен богатия опит и утвърдени бизнес практики, експертите на ЕОС поемат изцяло работата по конкретния казус, за да отделят нужното внимание за неговото разрешаване. Това освобождава фирмата – кредитор да се концентрира изцяло върху дейността си. Част от практиката на ЕОС Матрикс е да се запазят добрите отношения между кредитор и клиент, като за целта подхожда с разбиране и се стреми да открие решение, което да удовлетвори и двете страни.

Съвременната бизнес среда е непредвидима и за да се справим с препятствията, които изникват, е необходимо да бъдем гъвкави – това означава да можем да се възползваме от всички ресурси, които са на наше разположение. В случай на просрочено вземане, ЕОС Матрикс е ценен ресурс и ценен партньор, който може да превърне всеки казус в победа за всички страни.

Comments